AKORDEONOWE SPOTKANIA NAD ODRĄ są miejscem spotkań akordeonistów z regionu lubuskiego, które umożliwiają osobiste spotkanie uczniów z twórcami piszącymi muzykę specjalnie dla nich, a także z wybitnymi artystami i pedagogami. W ciągu siedmiu edycji Spotkań uczestniczyli w nich kompozytorzy: Bronisław Kazimierz Przybylski, Bogdan Dowlasz, Krzysztof Olczak, Krzysztof Naklicki, natomiast lekcje otwarte prowadzili: prof. Teresa Kaszuba, prof. Elżbieta Rosińska, prof. Joachim Pichura, prof. Jerzy Siemak oraz p. Dariusz Kownacki. Spotkania odbywały się w formie konkursów oraz warsztatów metodycznych z uczniami-solistami i zespołami kameralnymi.

Akordeony ponownie zabrzmiały nad Odrą - 27.03.2015 r. - krosno24.tv -otwórz

Zaproszenie na IX Akordeonowe Spotkania nad Odrą - otwórz

Karta zgłoszenia - otwórz

Harmonogram - otwórz

Z historii Akordeonowych Spotkań nad Odrą - otwórz

46.plakat IX ASNO