REGULAMIN FESTIWALU

 1. Festiwal odbędzie się - zmiana terminu na 7 czerwca 2021 r. w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
  im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Krośnie Odrzańskim.
 3. Cele Festiwalu:

- zachęcenie uczniów do prezentacji umiejętności artystycznych,

- promowanie muzyki kompozytorów polskich.

 1. W Festiwalu mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Festiwal przeprowadzony będzie w trzech grupach:

Grupa I                     Uczniowie klasy I i II c6 oraz klasy I c4

Grupa II                    Uczniowie klasy III i IV c6 oraz klasy II c4

Grupa III                  Uczniowie klasy V i VI c6 oraz III c4 i IV c4

 1. Festiwal jest jednoetapowy dla każdej grupy.
 2. Każdy solista prezentuje program, mieszczący się w zakresie czasowym:

Grupa I                     2 – 4 minut    

Grupa II                    3 – 6 minut    

Grupa III                  4 – 8 minut    

W programie konkursowym musi być zawarty utwór kompozytora polskiego.  

Program należy wykonać z pamięci.

 1. Występy uczestników oceniać będzie Jury złożone z nauczycieli szkoły.
 2. W Festiwalu przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
 3. Laureaci konkursu będą zwolnieni z wykonania programu, zagranego podczas konkursu, na egzaminie rocznym.
 4. Jury może przyznać GRAND PRIX za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.
 5. Decyzje Jury są ostateczne.
 6. Festiwal jest otwarty dla publiczności (w zależności od sytuacji epidemicznej).
 7. W przypadku braku możliwości zorganizowania festiwalu stacjonarnie, konkurs odbędzie się poprzez ocenę przesłanych nagrań.
 8. Karty zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły do 21 maja 2021 roku.

       Harmonogram [otwórz]