LUBUSKIE FORUM KLARNETOWO-SAKSOFONOWE jest najmłodszą imprezą organizowaną w szkole, ale zarazem cieszącą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. W czwartej edycji forum uczestniczyło ponad 60 uczniów ze szkół muzycznych I i II stopnia. Inicjatorem powołania forum jest nauczyciel klasy klarnetu i saksofonu p. Bronisław Krzystek. Uczniowie rywalizują w konkursie poświęconym pamięci wybitnego klarnecisty, profesora Akademii Muzycznej w Katowicach – Andrzeja Janickiego, a także doskonalą swoje umiejętności instrumentalne w czasie lekcji otwartych z członkami Jury.

VI Lubuskie Forum Klarnetowo - Saksofonowe odbędzie się 29-30 maja 2021 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Krośnie Odrzańskim. W ramach organizowanego Forum odbędzie się konkurs dla uczniów i spotkania metodyczne dla nauczycieli oraz lekcje otwarte dla uczniów prowadzone przez wybitnych specjalistów. 

Regulamin [pobierz]

Karta zgłoszenia [pobierz]