PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

Pani Ewa Żołądek - Sekretarz Szkoły

mgr Ewelina Żołądek - Główna Księgowa

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Pani Grażyna Karaś

Pani Elżbieta Kosmaty-Zakrzowska 

Pan Jarosław Jabłoński