PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

Ewa Żołądek - Sekretarz Szkoły

mgr Ewelina Żołądek - Główna Księgowa

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Ilona Kruczek

Elżbieta Kosmaty-Zakrzowska

Jarosław Jabłoński