PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

Pani Ewa Żołądek - Sekretarz Szkoły

mgr Ewelina Żołądek - Główna Księgowa

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Pani Danuta Ząbek

Pani Elżbieta Kosmaty-Zakrzowska

Pan Jarosław Jabłoński