Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie Odrzańskim od 24 czerwca 2013r. nosi imię Fryderyka Chopina, najwybitniejszego polskiego kompozytora. Uroczysta gala związana z tym artystycznym wydarzeniem obejmowała dwie części: otwarcie szkoły wraz z nadaniem imienia i koncert w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły oraz zaproszonych muzyków. Aktu poświęcenia nowego budynku szkoły przy ul. Piastów 10i dokonał wikariusz tutejszej Parafii św. Jadwigi , ks. Marcin Strzyżykowski. W wygłoszonej prelekcji postać przyszłego patrona szkoły przybliżył uczniom i zaproszonym gościom redaktor muzyczny Jan Popis z Polskiego Radia w Warszawie. Dyrektor szkoły pani Renata Lato zaprezentowała zebranym treść wniosku skierowanego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (organ prowadzący szkołę) dotyczącego nadania szkole imienia Fryderyka Chopina. W uzasadnieniu zawarto m. in., że PSM I st. w Krośnie Odrzańskim jest młodą, niewielką, lecz aktywnie działającą placówką artystyczną w regionie lubuskim. Sylwetka Fryderyka Chopina jako człowieka i artysty jest znana i bardzo bliska uczniom naszej szkoły, którzy w swoim repertuarze posiadają wiele młodzieńczych kompozycji wybitnego polskiego pianisty i kompozytora. Szeroka działalność koncertowa szkoły w środowisku lokalnym przyczynia się w dużym zakresie do upowszechniania wśród słuchaczy życia i twórczości wielkiego Polaka. Współorganizowany corocznie przez naszą szkołę i Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim obecnie już VII Powiatowy Festiwal Muzyki Polskiej odbywający się z udziałem uczniów kilku okolicznych szkół muzycznych, wskazuje na coraz żywsze zainteresowanie młodych artystów muzyką Fryderyka Chopina. Jego utwory wykonywane są nie tylko przez pianistów, ale także przez perkusistów (transkrypcje na ksylofon), flecistów czy wiolonczelistów. Popularyzowaniu działalności Fryderyka Chopina jako pianisty, kompozytora i nauczyciela służą również organizowane przez nas audycje muzyczne, recitale, koncerty z udziałem znanych i wybitnych artystów. Koncerty skupiają każdorazowo szerokie grono odbiorców: uczniów, rodziców oraz miejscowych melomanów. Postać Fryderyka Chopina była i jest przybliżana uczniom naszej szkoły podczas wszystkich zajęć. Odbywające się systematycznie rocznicowe konkursy wiedzy o życiu i twórczości kompozytora oraz okolicznościowe gazetki szkolne pozwalają uczniom coraz głębiej poznać sylwetkę Fryderyka Chopina jako człowieka i artysty. Mamy nadzieję, że autorytet i wzorzec osobowy Fryderyka Chopina pomoże wychowywać uczniów na godnych obywateli, patriotów i przyszłych, wrażliwych odbiorców i animatorów kultury.

Aktu nadania szkole imienia Fryderyka Chopina dokonał pan Waldemar Ogrodniczak – starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Dyrektor szkoły pani Renata Lato wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców panem Zbigniewem Jezierskim wspólnie odsłonili tablicę pamiątkową. Gobelin prezentujący sylwetkę kompozytora zaprojektowała pani Barbara Aleksanderska, a autorką dzieła jest pani Teresa Janowiak, które wraz z panią Anną Brożek prezesem Klubu Tkactwa Artystycznego „Anna” przybyły na tę uroczystość z Zielonej Góry. Pod tablicą pamiątkową blasku dodawały kwiaty w barwie białoczerwonej, które ozdabiały postać patrona szkoły na specjalnie przygotowanym postumencie wykonanym przez rodzica naszej uczennicy, pana Lecha Sławińskiego, który ponadto ufundował witrynę stojącą w hallu szkoły na skrupulatnie gromadzone przez nas pamiątki o Fryderyku Chopinie. Sam akt nadania szkole imienia nabrał charakteru bardzo podniosłej i wzruszającej uroczystości, bowiem krośnieńska szkoła w regionie lubuskim jest odtąd jedyną szkołą, która nosi imię tego wybitnego kompozytora.

Pod koniec części oficjalnej dyrektor szkoły Renata Lato dziękowała wszystkim za pomoc i wsparcie podczas realizacji zadania przebudowy obiektu pokoszarowego dla PSM I st. w Krośnie Odrzańskim i wręczyła pamiątkowe medale zaprzyjaźnionym osobom. Wśród wyróżnionych znaleźli się m. in.: pan Andrzej Chinalski - były burmistrz Krosna Odrzańskiego, pani Krystyna Karcz i pan Waldemar Ogrodniczak - starsi wizytatorzy CEA w Warszawie, pani Zuzanna Adułło – dyrektor Przedszkola nr 1, pani Halina Stefańczyk – dyrektor Przedszkola nr 2, pani Marta Jurewicz – inspektor w Starostwie Powiatowym, pan Ryszard Kaczmarek – dyrektor generalny Firmy Kabet w Zielonej Górze, wykonawca trzech etapów budowy i wielu innych zaproszonych gości.

Po uroczystym nadaniu szkole imienia Fryderyka Chopina zaproszeni goście udali się do sali rytmicznej na poczęstunek, przygotowany przez naszych drogich rodziców, a nauczyciele, dzieci i młodzież rozpoczęli przygotowania do koncertu galowego. Podczas koncertu, w miły nastrój wprowadzali słuchaczy prelegenci: pani Iwona Dobryniewska i pan Bronisław Krzystek, niejednokrotnie w zapowiedziach przedstawiając wyszukane ciekawostki muzyczne. Koncert rozpoczęły dzieci z klas I - III cyklu sześcioletniego z towarzyszeniem chóru wykonując pieśń „Życzenie” F. Chopina. W dalszej części koncertu zaprezentowali się soliści, zespoły instrumentalne i chór m. in.: Kamila Maryniaczyk (gitara) , Alicja Kacała i Aleksander Nowak (duo fortepianowe), Anna Nosewicz (skrzypce), Zuzanna Niwczyk, Marta Hołownia i Alicja Kacała (duet fletowy z towarzyszeniem fortepianu), Zespół Skrzypcowy, Piotr Gwizdoń i Przemysław Żarski (duet akordeonowy), Anna Stefańczyc, Alicja Stefańczyk i Aleksander Nowak (trio fortepianowe). W gronie absolwentów szkoły wystąpili następujący soliści: Dominika Miśkowiec (skrzypce), Emilia Miechowicz (altówka), Kinga Dobryniewska i Agata Dobryniewska (duet skrzypcowy), Marcin Najdek (saksofon), Barbara Staszewska (klarnet) i Ryszard Lubieniecki (akordeon). Wszystkim instrumentalistom przy fortepianie towarzyszyły pani Elżbieta Zakrzewska i pani Justyna Grondys.

Gościem specjalnym koncertu galowego była pani Katarzyna Wasiak, pianistka z Zielonej Góry, laureatka wielu prestiżowych konkursów zagranicznych, uczestniczka ostatniego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Artystka wykonała Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina z towarzyszeniem Lubuskiego Kwartetu Filharmonii Zielonogórskiej: Kamila Susłowicz – I skrzypce (również absolwentka naszej szkoły, Beata Gołemberska – II skrzypce, Piotr Łaskarzewski – altówka i Arkadiusz Szydło – wiolonczela.

Wiele wspaniałych przeżyć i wzruszeń przyniósł słuchaczom wykonany koncert, który na pewno na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Dyrektor Szkoły
mgr Renata Lato