Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie Odrzańskim rozpoczęła działalność
1 września 1974 r. w budynku przy Placu B. Prusa 3. W latach 1978-2012 jej siedziba mieściła się przy ul. B. Chrobrego 13, a obecnie, dzięki staraniom p. dyrektor Renaty Lato szkoła zajmuje świeżo wyremontowany, obszerny budynek pokoszarowy przy ul. Piastów 10i.
W kolejnych latach funkcje dyrektorów szkoły pełnili:
Leonard Kuryłowicz 1974-1975
Urszula Marcinowicz 1975-1976
Marek Sundmann 1976-1983
Kazimierz Zapotoczny 1983-1987
Urszula Marcinowicz 1988-2003
Renata Lato 2003-2013
W 2013 stanowisko dyrektora objęła Iwona Dobryniewska.

Grono pedagogiczne tworzyli nauczyciele: Klara Chruszczewska, Andrzej Banach, Roman Burak, Stanisław Domański, Barbara Duszyńska, Stanisław Fajfer, Wojciech Gabszewicz, Stanisław Hajzer, Grażyna Hetka-Frodyma, Rafał Jędrzejewski, Sylwia Kamzelska-Bronowicka, Marzena Kierzkowska, Hanna Klepacka, Henryk Kossewski, Danuta Kucharska, Leonard Kuryłowicz, Ewa Luboch, Piotr Łaskarzewski, Elżbieta Łukasiewicz, Grzegorz Łukasiewicz, Bernard Łyżwiński, Jerzy Mądrawski, Kazimierz Majchrzak, Urszula Marcinowicz, Czesława Milak, Halina Miszczak, Halina Nodzak, Leokadia Nowak, Urszula Rymkiewicz, Andrzej Skuza, Zbigniew Skrzypczak, Elżbieta Spitalniak, Marek Sundmann, Anna Tułasiewicz-Jęczała, Katarzyna Tumińska, Iwona Wasiak, Henryk Wójcik, Monika Zaniewska-Domańska, Kazimierz Zapotoczny, Andrzej Znamirowski i Elżbieta Żurek.
Nieocenioną rolę w szkole pełnią pracownicy administracji i obsługi. Przez 26 lat księgowość szkoły prowadziła p. Wiesława Wasylków, następnie przez 13 lat p. Krystyna Fleszar. Obecnie stanowisko głównej księgowej zajmuje p. Ewelina Żołądek.
Funkcje referenta w PSM pełniły: Barbara Całka, Regina Łacińska, Renata Kobylarek i pracująca od 1977 roku do dziś - Ewa Żoładek.
Wśród pracowników obsługi znaleźli się Józefa Błaszkiewicz, Krystyna Błaszkiewicz, Teresa Bulak, Grażyna Maciejewska, Ewa Chyła, Krzysztof Sacawa, Waldemar Dambrowski, Eugeniusz Głodny, Jan Pobiedziński, Jerzy Lambryczak, Ryszard Rynas, Jarosław Bartosiak i obecni pracownicy: Elżbieta Kosmaty-Zakrzowska, Magdalena Michniewicz-Szutta i Jarosław Jabłoński.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina prowadzi działalność dydaktyczną od ponad 40 lat. Przez ten czas mury szkoły opuściło prawie 400 absolwentów. Wielu z nich kontynuowało naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia oraz Akademiach Muzycznych i podjęło pracę muzyków w orkiestrach symfonicznych lub pedagogów w szkołach muzycznych i ogólnokształcących.
Liczne grono absolwentów pomyślnie przeszło egzaminy wstępne do PSM II st. i obecnie poszerza swoje umiejętności instrumentalne w szkołach muzycznych w Zielonej Górze i Poznaniu.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie Odrzańskim jest aktywną placówką kulturalną w środowisku. Uczniowie i nauczyciele często uświetniają swoimi występami przeróżne uroczystości na terenie miasta i powiatu, współpracując z placówkami oświatowymi, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Strażą Graniczną, V Batalionem Saperów, a także instytucjami i stowarzyszeniami na terenie miasta i powiatu krośnieńskiego.
Do cyklicznych koncertów odbywających się w szkole należą: Wieczór Kolęd, koncerty z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Dnia Matki, Koncerty Najlepszych Uczniów, koncerty dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz koncerty okolicznościowe.
Co roku organizowane są wyjazdy na koncerty i spektakle operowe, a także szkolne wycieczki edukacyjne. Zachęcają uczniów do większego zainteresowania wykonawstwem muzycznym, życiem sławnych artystów i kompozytorów, miejscami w których żyli i tworzyli. Zwiedzanie nowych miejsc budzi podziw dla piękna przyrody i architektury, ale przede wszystkim wyjazdy ukierunkowane są na poznawanie piękna, bogactwa i ogromnej wartości muzyki.
W 2005 roku Szkoła otrzymała nieodpłatnie od Gminy Krosno Odrzańskie budynek pokoszarowy z przeznaczeniem na działalność edukacyjną i artystyczną. Przebudowa budynku pokoszarowego to zadanie realizowane etapowo w ramach Programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury w latach 2007-2013. 24 czerwca 2013 roku szkoła otrzymała zaszczytne imię wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Dzisiejsza siedziba szkoły to piękny, przestronny i przyjazny budynek z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, który niewątpliwie zachęca do nauki i przebywania w nim.
Dbamy też o wychowanie młodego człowieka corocznie organizując Konkurs Melomana, którego celem jest uwrażliwianie uczniów poprzez kontakt z żywą muzyką. Natomiast konkurs „Uczeń roku” promuje wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne oraz przykładną postawę uczniowską i koleżeńską.
Wysiłki nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły skierowane są na rozwijanie talentów i umiejętności muzycznych dzieci, tworzenie przyjaznego otoczenia dla ich rozwoju, a także kształtowanie uczciwości, odpowiedzialności, systematyczności, wrażliwości na sztukę, a przede wszystkim radości z wykonywania i przeżywania muzyki. Szkoła stara się tworzyć takie warunki aby uczeń w jak najlepszy dla niego sposób nabywał wiedzę i umiejętności, niezbędne w późniejszym, dorosłym życiu. Istotne jest aby uczniowie rozwijali umiejętności i zainteresowania oraz mieli poczucie, że osiągnęli sukces na miarę swoich możliwości.
Rozwój muzyczny dzieci jest naszą szczególną troską, bo to wspaniała inwestycja w przyszłość, aby ich dorosłe życie było ciekawsze i piękniejsze.