To już 45 lat…………..

W dniu 22 czerwca 2019 r. odbył się uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 45-lecia PSM I stopnia w Krośnie Odrzańskim i 6-lecia nadania szkole zaszczytnego imienia – Fryderyka Chopina.

W uroczystości uczestniczyli p. Małgorzata Bednarek – starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej regionu lubuskiego, p. Roman Siemiński – wiceburmistrz Krosna Odrzańskiego, p. Agnieszka Serbinowska - wiceprezes ZNP w Krośnie Odrzańskim, p. Agnieszka Langner-Kosmaty - dyrektor Mediateki-Biblioteki Publicznej, p. Ewa Nowicka - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, p. Tomasz Mechowicz - dyrektor CAK Zamek,p. Arkadiusz Gołuch – Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie, dyrektorzy szkół muzycznych regionu lubuskiego, dyrektorzy krośnieńskich szkół i przedszkoli, emerytowani pracownicy szkoły, absolwenci oraz obecni uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i szerokie grono przyjaciół szkoły.

Po licznych gratulacjach, życzeniach i podziękowaniach na scenie pojawili się najmłodsi wykonawcy: grupa rytmiczna z klas I-III.duet gitarowy, zespół wiolonczelowy, kwartet akordeonowy, trio skrzypcowe i chór szkolny. Następnie zaprezentowali się absolwenci szkoły: Agata Tomaszewska – flet, Anna Stefańczyk - skrzypce, Ryszard Lubieniecki –portatyw organowy, Kinga i Agata Dobryniewskie - skrzypce, Barbara Staszewska – klarnet. Podczas uroczystości, po raz pierwszy został też wykonany Hymn szkoły, do którego tekst ułożyły uczennice: Dominika Wesołowska i Róża Ważelińska, a muzykę opracował Ryszard Lubieniecki.

Kolejny jubileusz szkoły za nami. Mimo wielu zmian, jakie dokonywały się w długim czasie istnienia szkoły, jedno pozostało niezmienne: to odwieczne zadanie szkoły: uczyć i wychowywać. Nie ma na to uniwersalnej recepty, ale są wspaniali ludzie: nauczyciele i wychowawcy, To dzięki nim nasi uczniowie mogą osiągać sukcesy i czerpać radość z obcowania z muzyką, a także zdobywać laury na konkursach regionalnych i ogólnopolskich i osiągać dobre wyniki na przesłuchaniach CEA. Wielką wartością są także absolwenci - przez 45 lat działalności mury szkoły opuściło ich ponad 400. Wielu z nich kontynuuje naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia oraz Akademiach Muzycznych. Wielu podjęło pracę muzyków w orkiestrach symfonicznych lub pedagogów w szkołach muzycznych i ogólnokształcących. Część z nich kontynuuje przygodę z muzyką w zespole absolwentów. Inni przyprowadzają do szkoły swoje dzieci, by również mogły rozwijać swe muzyczne zainteresowania. To jest najlepsza wizytówka naszej szkoły.

                                                                                           Dyrektor szkoły - Iwona Dobryniewska