Przebudowa budynku pokoszarowego dla PSM I stopnia w Krośnie Odrzańskim – IV etap.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2012r.

mki22dn


Przebudowa budynku pokoszarowego to zadanie realizowane etapowo w ramach Programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury. Przedmiotem projektu jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku pokoszarowego zlokalizowanego przy ulicy Piastów 10 i w Krośnie Odrzańskim na siedzibę funkcjonującej w mieście od ponad 30 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. W 2005 roku Szkoła otrzymała nieodpłatnie od Gminy Krosno Odrzańskie budynek pokoszarowy z przeznaczeniem na działalność edukacyjną i artystyczną. Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków funkcjonowania Szkoły. Powstanie nowego obiektu w znaczący sposób wpłynie na wyrównywanie dostępu do dóbr i usług kultury, przyczyniając się jednocześnie do wzmocnienia konkurencyjności Szkoły w pełnieniu roli profesjonalnego kreatora życia muzycznego w regionie lubuskim i obszarze przygranicznym.

W IV etapie prac remontowych wykonano:

- podłoża pod podłogi i posadzki, okładziny, izolacje termiczne, stolarkę wewnętrzną, podłogi i posadzki, instalacje sanitarne (montaż grzejników, orurowanie w poziomie poddasza, montaż osprzętu w części).

Ogólny koszt zadania w IV etapie wyniósł 635 294 zł. - dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2012r.