Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego we wtorek 1 września. 
Prosimy Rodziców i uczniów o zapoznanie się procedurą bezpiecznego pobytu uczniów 
w szkole.