Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 poz. 367) wracamy do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 r. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane wyłącznie w budynku szkoły. Plany zajęć nie ulegają zmianie.

.