Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 poz. 186) zajęcia w naszej szkole będą się odbywały w systemie online. Plany zajęć nie ulegają zmianie.
W związku z licznymi prośbami Rodziców planujemy uruchomienie nauki w szkole dla osób, które złożą wnioski o umożliwienie nauki stacjonarnej. Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem dyrektora z dn. 31.01.2022 r. oraz przesyłanie wniosków przez zainteresowanych.

NAUKA OD 31 STYCZNIA 2022 - ZARZĄDZENIE DYREKTORA [pobierz]

WNIOSEK O NAUKĘ STACJONARNĄ [pobierz]