Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie, od poniedziałku 31 maja następuję całkowity powrót do szkoły. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w budynku szkoły z zachowaniem zasad bezpiecznego pobytu.
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie, od poniedziałku 31 maja następuję całkowity powrót do szkoły. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w budynku szkoły z zachowaniem zasad bezpiecznego pobytu, w szczególności:

1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy uczeń ani żaden z jego domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.      Każda osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekującego umieszczonego w holu.

3.      Podczas pobytu w szkole, w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia)  uczniowie, rodzice
i opiekunowie przebywają w maseczkach zasłaniających usta i nos.

4.      Podczas zajęć dydaktycznych uczniów i nauczycieli nie obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
Po każdych zajęciach obowiązuje wietrzenie klasy.

5.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły oraz na indywidualne zajęcia swojego dziecka, po uprzednim ustaleniu z nauczycielem prowadzącym, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      obowiązkowo stosować środki ochronne: zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk.

6.      Uczniowie przychodzą do szkoły tylko na swoje zajęcia i bezpośrednio po nich wychodzą ze szkoły.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad aby pobyt w szkole był dla wszystkich bezpieczny.