Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania - [pobierz]

Zasady bezpieczeństwa nauki zdalnej - [pobierz]