Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim prowadzi naukę gry na instrumentach muzycznych na poziomie podstawowym (w kierunku muzyki klasycznej) oraz przekazuje uczniom niezbędną wiedzę z zakresu teorii muzyki. W strukturze polskiego szkolnictwa artystycznego nauka w szkole muzycznej I st. stanowi pierwszy etap kształcenia muzycznego.
Celem szkoły muzycznej I stopnia jest rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży, przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia muzycznego w szkole muzycznej
II stopnia oraz aktywne oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury muzycznej.

Szkoła prowadzi naukę w cyklu sześcioletnim (dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6-8 lat) oraz czteroletnim (dla rozpoczynających naukę w wieku 8-16 lat). Zajęcia szkolne obejmują lekcje gry na wybranym instrumencie (akordeonie, altówce, flecie poprzecznym, fortepianie, gitarze, klarnecie, wiolonczeli, saksofonie lub skrzypcach) oraz zajęcia ogólnomuzyczne:
- kształcenie słuchu (doskonalenie głosu i pamięci muzycznej, nauka podstawowych zasad muzycznych),
- rytmika (rozwijanie zdolności muzycznych poprzez ruch),
- audycje muzyczne (poznanie kompozytorów, ich dzieł i najważniejszych wydarzeń muzycznych)
- chór (doskonalenie śpiewu)
- zespół kameralny (wspólne muzykowanie z innymi uczniami)
Serdecznie zapraszamy chętne dzieci i młodzież do nauki w naszej szkole. Życzymy wiele radości ze spotkania z muzyką.